Kør med go´ stil

DGI Medlemskab skaber fælles målsætninger

DGI kursus om god stil på ryttercyklen

På en klubaften i vinteren var en repræsentant fra DGI på besøg. Formålet var at drøfte og høre om erfaringen med at arbejde med holdninger. Der er et stigende spøndingsforhold mellem bilister og motionscyklister på landevejene.